Doopzitting wijken 1 en 2

De eerstvolgende doopdienst staat gepland op zondagmorgen 27 augustus in de Grote Kerk.
Ouders die het verlangen hebben om hun kind te laten dopen, kunnen daartoe naar de doopzitting komen. Deze doopzitting vindt plaats op dinsdagavond 15 augustus om 20.00 uur in het Dienstgebouw naast de Grote Kerk.
Het doopformulier, dat bij een kraambezoek werd overhandigd, vormt het uitgangspunt voor het gesprek.
De daarna volgende doopdienst staat gepland voor 1 oktober.