College van Diakenen

De taken met betrekking tot de diaconale zorg zijn als volgt verdeeld:

Taak Persoon Telefoon E-mail
Voorzitter M. Boers 0184 425285
Secretaris W.F. van der Kooij  0617368133 diaconie@hervormdsliedrecht.nl
Administrerend diaken T.M. Groothedde 0184 632333
Algemeen Adjunct P. de Jager 0184 421768
Ouderenwerk J. Zoutendijk 0184 420990
Commissie Hulp Roemenië D.M. van Mourik 0184 422248
Giftenlijst M. van Wijk 06 22494408
  M.K. Teeuw 0184 707027
Doelcollectes
Heilig Avondmaal
M.K. Teeuw 0184 707027
  M. van Wijk 06 22494408
Aanspreekpunt
De Herberg
D. Verloop 0184 410225
  D.M. van Mourik 0184 422248
Comm. Gehandicapten S. Schild 0184 420178
Diac. Werkgroep Spring In P. de Jager 0184 421768
  D. Verloop  0184 410225
D.A.C. (Diac. Adoptie Commissie) T.M. Groothedde 0184 632333
  P. Verhoef 0184 417692
Interkerkelijke Terminale Thuiszorg (ITT) Sj. Wiersma 0184 415207
Interkerkelijke Diaconale Commissie (IDC) M. Boers 0184 425285
Kabelradio H. Goedhart 0184 420174
Grote Letter-Bijbels W. van Tilburg 0184 410857
Diaconaal Maatschappelijk Werk Alblasserwaard & Vijfheerenland J. Zoutendijk 0184 420990
Voedselbank/kledingbank W. van Tilburg 0184 410857
       
WMO-overlegorgaan M. Boers 0184 425285
  M. van Wijk 06 22494408
Kerstattenties/pakketten W.A. van Tuijl 0184 414625
Jeugddiaconaat G.A. Bakker 0184 422221