Algemene kerkenraad

De 4 wijkgemeenten vormen samen de centrale gemeente met een algemene kerkenraad (AK). De AK draagt zorg voor alle beleidszaken van de gemeente.Daarnaast heeft elke wijkgemeente een eigen kerkenraad.
De AK wordt gevormd door 5 afgevaardigden, w.o.  de predikant, uit elke wijkkerkenraad.

De scriba (secretaris) van de AK is dhr. D.C. van ’t Hoff, tel. 0184 419341, scribaatak@hervormdsliedrecht.nl.

De preses (voorzitter) van de AK is dhr. W.J. Dunsbergen, tel. 0184 415615 (ouderling bijz. opdracht wijk 1).