Informatie

IMG_6435HS
Drukte voor de kerkdienst in de Grote Kerk

Algemeen
In de Grote Kerk en in de Maranathakerk worden op zondag erediensten gehouden. Voor de Confessionele modaliteit (wijk 1 en 2) beginnen de diensten om 9.30 en om 18.00 uur.
Voor de GB-modaliteit (wijken 3 en 4) worden ’s morgens en ’s avonds twee diensten gehouden: de aanvangstijden zijn respectievelijk 9.00 en 10.45 uur, en 16.45 uur en 18.30 uur. Wanneer een predikant op een zondag tweemaal een dienst leidt, zal hij, behoudens uitzonderingen ook tweemaal dezelfde preek houden. In de zomer (vakantie) periode wordt er voor de GB-modaliteit, ’s morgens en ’s avonds één dienst gehouden: om 9.30 uur en om 18.00 uur.

Kindernevendiensten

Tijdens de kerkdiensten van de wijkgemeenten 1 en 2 is er kinderneven­dienst voor kinderen van groep 1-8 van de basisschool. Tijdens de kerkdiensten in de Grote kerk  is dat voor de groepen 1 t/m 6, we maken dan gebruik van  het Dienstgebouw en het CJMV-gebouw. Als de ochtenddienst in de Maranathakerk gehouden wordt, hebben de groepen 1 t/m 8 kindernevendienst in de Prins Willem-Alexanderschool.
info: Henri de Jong, tel. 0184 413983.

Kinderoppas

Voor de kinderen van 0 t/m 3 jaar voor wijk 1 en 2 en van 0 t/m 2 jaar voor wijk 3 en 4 is er kinderoppas in de benedenzaal in het Dienstgebouw bij de Grote Kerk en in de Prins Willem- Alexanderschool bij de Maranathakerk (op de eerste verdieping). De lift van de school vindt u als u de school binnenkomt aan uw linker hand.
Ouders kunnen hun kinderen daar toevertrouwen aan de goede zorgen van de oppasdienst. De kinderen drinken rond 10.00 uur wat met elkaar. We willen vragen om dit meegebrachte drinken van naam te voorzien.
De oppasgroep 3+ van wijk 3 en 4 is in het Dienstgebouw boven in de grote zaal. In de Prins Willem-Alexanderschool op de begane grond aan het einde van de gang rechts.

Informatie over de kinderoppas:
Wijken 1 en 2 Carina de Rijke, email: cornecarina@chello.nl
Elise Zegelaar, email: elisedesterke@live.nl
Wijken 3 en 4 Margret Broer,                tel. 0184-410056 email:oppaswijk34@outlook.com

Drukte voor de Maranatha kerk
Drukte voor de Maranatha kerk

Op Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinkster-dag, 1e Kerstdag en Oudejaarsavond worden erediensten gehouden, evenals op de tweede woensdag in maart (biddag) en op de eerste woensdag in november (dankdag). De Kerstnachtdienst en de Hemelvaartsdagsdienst  van de wijken 1 en 2 worden gezamenlijk met de plaatselijke Gereformeerde Kerk gehouden.

Heilig Avondmaal
Nu ik mijn hand uitstrek naar ’t gebroken brood,
en neem de beker die U zelf mij bood,
hoe komt U met Uw goedheid mij nabij,
berg me in Uw liefde Heer, en zegen mij.

Het sacrament van het Heilig Avondmaal wordt in beide kerken vijf maal per jaar, waaronder ook op Goede Vrijdag, gevierd.
In Huize Overslydrecht wordt elke vrijdag voorafgaande aan een Avondmaalszondag en ook op Goede Vrijdag door een predikant van de Hervormde Gemeente het Heilig Avondmaal bediend. Bij de viering zijn ook mensen van buiten het huis welkom; voor gemeenteleden die een rolstoel gebruiken is dit een goede gelegenheid.
De kerkenraden van wijk 1 en 2 bieden de gemeenteleden die aan huis gebonden zijn, voor langere of kortere tijd vanwege bijv. ziekte of ouderdom, de mogelijkheid om het Heilig Avondmaal thuis bij de kerkradio mee te vieren. De diakenen bezorgen brood en wijn voor de aanvang van de zondagmorgendienst. Voor deelname kunt u zich opgeven bij de wijkpredikanten of uw wijkouderling. Ingeval van ernstige ziekte kan soms het Avondmaal thuis bediend worden door de predikant. Opgave en informatie bij de wijkpredikant of wijkouderling.

We gedenken dan dat Gods Zoon, Jezus Christus aan het kruis gestorven is. Hierdoor mogen wij weten dat al onze zonden in zijn Naam zijn vergeven. De viering van het Heilig Avondmaal versterkt ons geloof, verbindt ons aan elkaar en doet ons verlangend uitzien naar de dag waarop de Heere Jezus zal terugkeren en zijn Rijk in volle heerlijkheid zal aanbreken.