“HET ZOEKLICHT”

Wie kan ik gelukkig maken met mijn archiefnummers van het prachtige blad
“Het Zoeklicht” (jaargangen 79 t/m 89 uit de jaren 2003 t/m 2013)?
Neem contact op met mij, dan gaan we dat even prettig regelen!
Gijs Zonnenberg, tel. 0184 421054