Vakantie ds. G.J. Mink

Van maandag 7 tot maandag 28 augustus hopen ds. en mevrouw Mink hun laatste drie weken zomervakantie te hebben. Indien nodig kunt u voor pastorale zorg uiteraard terecht bij uw blokouderling en ook bij ds. J.W. Sparreboom en ds. J. Riemersma. De kopij voor de in die periode verschijnende nummers van ons Kerkblad zal worden verzorgd door scriba Pieter Vlot.