Diensten op Biddag 8 maart wijken 1 en 2

Op woensdag 8 maart is het ‘Biddag voor Gewas en Arbeid’.
‘s Middags is er een kinderbiddagdienst in de Grote Kerk. De dienst begint om 14.30 uur. Ons kinderkoor ‘Wereldwijs’ verleent haar medewerking. Al vijftien jaar lang mogen we als gemeente genieten van hun enthousiaste zang. We zien dus uit naar hun optreden. In deze dienst staat de geschiedenis van de wonderbare spijziging centraal. Vijf broden en twee vissen waren voldoende om de mensenmenigte te voeden. Als gemeente geven we gestalte aan het voeden van degenen die dat nodig hebben door naast een ‘gewone collecte’ ook een ‘collecte in natura’ te houden. Alle kinderen (maar ook volwassenen) worden uitgenodigd om in deze dienst iets mee te nemen, dat weggegeven kan worden via de voedselbank. Te denken valt aan producten als koffie, suiker, olie, macaroni, zoet broodbeleg, limonadesiroop, blik of pot groenten, blikje tomatenpuree, boterhamworst in blik of ham in blik. Als commissieleden die deze kinderbiddagdienst hebben voorbereid hopen we op heel veel gevulde kratten.
Het thema in de avonddienst is de ‘Biddag van een heidense vrouw’ naar aanleiding van Matteüs 15: 21-29. In de Maranathakerk komen we als gemeente bij elkaar om te luisteren, te zingen en te bidden om Gods zegen over ons dagelijkse werk, de groei en bloei van alles wat leeft en om de voortgang van het werk in de gemeente. De dienst begint om 19.30 uur. Een belangrijk moment om tijd voor vrij te maken!