Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondagmorgen 24 september is er voor onze wijken dienst in de Maranathakerk.
Voorganger is ds. G.J. Mink. Het is de startdienst voor het nieuwe kerkelijke seizoen. Daarom is het ook speciaal. Voor de dienst zingen we enkele liederen aangedragen door Reflektor. Medewerking wordt verleend door The Churchables en organist Jaco van de Graaf.
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee of fris. Wat de verkondiging betreft, we lezen in Exodus 19 een kenschets van
de gemeente van God. Wat is ze eigenlijk? Waartoe is ze geroepen? Wat is haar uitzicht en hoe bereidt ze zich op die Toekomst voor? Uiteraard bidden we speciaal voor het werk, waarvan veel een herstart is.
In de kindernevendienst gaat het opnieuw over een gedeelte uit Jeremia.
De avonddienst, een jeugddienst in de Grote Kerk, zal worden geleid door ds. J.W. Sparreboom, met als thema ‘Hey, wie ben jij?!’

Gezegende diensten gewenst!