Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Het zesde kruiswoord
Komende zondagmorgen 18 maart staat in de dienst in de Grote Kerk het zesde van de zeven kruiswoorden centraal. We staan opnieuw aan de voet van het kruis en horen we Christus’ stem, wanneer Hij roept dat het volbracht is. Voorafgaande aan de dienst zingen we enkele liederen, uitgekozen door Reflektor.  Voorganger is ds. G.J. Mink. We denken na over de betekenis van de woorden ‘Het is volbracht’. Wat is er eigenlijk volbracht? De wereld lijkt na Jezus’ zesde uitspraak aan het kruis niet erg veranderd. Vanwaar deze overwinningsroep? In deze tijd van de uitvoering van de diverse passionen van Johann Sebastian Bach ontdekken we het verschil in toonzetting tussen het slot van de Mattheüspassie: ‘Wir setzen uns mit Tränen nieder’, en het eind van de Johannespassie: ‘Ich will Dich preisen ewiglich’.
De grote tekening over het thema van de kindernevendienst wordt steeds verder ingekleurd. De nieuwe schepping wordt al meer zichtbaar.

De avonddienst van zondag 18 maart is een Open Deur Dienst. Deze dienst is voorbereid door de commissie, die Arjen ten Brinke bereid heeft gevonden te komen spreken.
Arjen was lange tijd pionier in de Haagse nieuwbouwwijk Wateringse Veld, tegenwoordig voorganger in Almere-Buiten.
Deze samenkomsten zijn uitstekende gelegenheden om iemand uit te nodigen die wat onbekend is met een kerkdienst. Wanneer je (weer) eens wilt proeven aan de gemeente,
is het een prachtig moment om de drempel van de Maranathakerk over te stappen!
Gezegende diensten gewenst!