De Bijbelkring voor vrouwen komt weer bijeen op D.V. donderdag 29 maart 2018 in de Maranathakerk. Deze keer geen “normale” bijbelstudie zoals anders, maar met een diapresentatie van ds. G.J. Mink over de laatste dagen van Jezus op aarde, dit met het oog op het aanstaande Paasfeest. In verband met het bijzondere karakter zijn deze morgen ook dames die geen deelnemer aan de kring zijn, van harte uitgenodigd.

8.30 uur kerk open
8.45 uur inloop met koffie/thee
9.15 uur aanvang presentatie

U/jij bent weer van harte welkom!

Contactpersonen:
Nel Monster, tel. 419513
Willedien van de Graaf, tel. 412584