Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Terwijl er in deze zomerperiode geen kringen, vergaderingen en activiteiten zijn, gaan de erediensten steeds door. Zondag 28 juli gaat ds. G.J. Mink in beide diensten voor.
De ochtenddienst is in de Maranathakerk. We lezen hoofdstuk 2 van het bijbelboekje Ruth. We staan stil bij het werk van de Heilige Geest in de levens van respectievelijk Ruth, Boaz en Noömi. Het zijn drie heel verschillende mensen aan wie en in wie Gods Geest maatwerk verricht. Zo gaat Hij met ieder van ons zijn ongekende gang. In de kindernevendienst gaat het dan over ‘bidden tot een liefdevolle God’.
In de avonddienst  in de Grote Kerk bespreken we het elfde van de twaalf artikelen van
de Apostolische Geloofsbelijdenis: ‘Ik geloof de wederopstanding van het lichaam’.
We doen dit aan de hand van zondag 22a van de Heidelbergse Catechismus. Speciale aandacht krijgt ook 1 Korintiërs 15: 49: ‘Zoals we de icoon van de aardse gedragen hebben, zo zullen we de icoon van de hemelse dragen’.staat een gedeelte uit de Apostolische Geloofsbelijdenis centraal.
Gezegende diensten gewenst!