Bij de diensten van de wijken 1 en 2

In de ochtenddienst op zondag 10 november komen we samen in de Grote Kerk.
De voorganger is ds. G.J. Mink. We lezen nogmaals uit 1 Samuel. In hoofdstuk 12 staat
de afscheidstoespraak van de richter Samuel als leider van het volk. In het bijzonder staan
we stil bij zijn advies aan het eind van zijn preek: ‘Wees niet bevreesd, vrees alleen de HEER.’ In de kindernevendienst gaat het over 1 Samuel 13, het hoofdstuk dat we volgende week in de kerkdienst overdenken.
De avonddienst in de Maranathakerk wordt geleid door ds. Mark van Pelt.
Gezegende diensten gewenst!