Vergadering kleine kerkenraad

Dinsdag 25 februari om 19.45 uur vergadert de kleine kerkenraad in de consistorie
van de Maranathakerk. Hieraan voorafgaand is er voor gemeenteleden gelegenheid desgewenst met enkele kerkenraadsleden te spreken.