Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Kinderdienst
De morgendienst van zondag 12 juli in de Maranathakerk (!) is een kinderdienst waarin ook het afscheid van de kindernevendienst van groep8-ers gestalte krijgt. Thema van
de dienst is: ‘Dwars door het dak’. Dit naar aanleiding van de geschiedenis van de vier vrienden die de verlamde man door het dak aan de voeten van de Here Jezus brengen (Marcus 2: 1-12). Ondanks de beperkingen hopen we toch dat het een dienst wordt waaraan velen mooie herinneringen zullen hebben.

Kindernevendienst groep 1 en 2
In de maanden juli en augustus is er weer kindernevendienst voor de groepen 1 en 2 van de basisschool. Fijn dat dit weer kan. Ook als ouders niet zelf fysiek naar de kerk kunnen, mogen ze hun kinderen in deze leeftijdscategorie wel naar de kindernevendienst, in het Dienstgebouw respectievelijk de PWA-school, brengen. Belangrijk is wel in het reserveringssysteem aan te geven dat de kinderen komen. Wat is het mooi dat jonge kinderen ook kerkgevoel bijgebracht kan worden, zelfs in deze bijzondere tijd.

Revivaldienst
De avonddienst in de Maranathakerk is een ‘Revival’- of jeugddienst. Voorganger is ds. Louis Kruger. De band ‘Kingdom’ verleent muzikale medewerking. Fijn dat er nu weer
een dienst met fysieke aanwezigheid van jongeren kan worden gehouden. Jullie hebben
je toch wel aangemeld?