Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Eerste adventszondag
Zondag 29 november begint de periode in het kerkelijk jaar waarin we ons voorbereiden op de viering van het Kerstfeest. Het is ‘advent’, wat betekent: ‘komst’. We belijden dat Jezus Christus, de Zoon van God, gekomen is om ons mensen en om ons behoud. Wat een zegen. Hij is werkelijk: ‘Jezus’, ‘de Here redt’, de Heiland. De dienst wordt geleid door ds. G.J. Mink.
In de morgendienst in de Grote Kerk staan we stil bij een voorvader met dezelfde naam: Jozua, de zoon van Nun. We lezen het slothoofdstuk van het gelijknamige Bijbelboek.
Het is ook zeer geschikt met het oog op de voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 6 december.

Revival
Zondagavond in de Maranatha Kerk is er weer een Revival- of jeugddienst. Voorganger is ds. J.A. Berkheij te Woerden. Gezegende diensten gewenst