Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Bij de morgendienst
Tijdens een drietal morgendiensten in de maand februari maken we een reis ‘van Kana naar Kana’. Oftewel: we lezen uit Johannes 2-4, waar Jezus een reis begint én eindigt in Kana in Galilea.
In de morgendienst van afgelopen zondag kwam één van de zogenaamde ‘tekenen’ van Jezus aan de orde. Het ging toen over Jezus die het Brood van het leven is. De eerste twee tekenen vonden plaats in dat kleine dorpje Kana. Zondag lezen we in de Maranatha Kerk hoe Jezus dáár te gast is op een bruiloft, waar Hij zijn eerste teken verricht, dat de toon zet. Daarna bezoekt Hij in Jeruzalem de tempel. Die gebeurtenissen blijken op een bijzondere manier met elkaar te maken te hebben. Voorganger is ds. M.H. Vastenhout.

Zendingsdienst met ds. Vogelaar
’s Avonds gaat in de Grote Kerk ds. Laurens Jan Vogelaar voor in een zendingsdienst. Hierover heeft u in het vorige Kerkblad of op de website al kunnen lezen. Het wordt een dienst voor jong én oud, die ons een inkijkje zal geven in het mooie werk dat de familie Vogelaar in Sulawesi mag doen. We steunen hen in financiële zin, maar zondagavond kunnen we hen ook door onze aanwezigheid een hart onder de riem steken.
Allen van harte welkom in de diensten!