Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondagmorgen 20 februari gaan we in de Maranatha Kerk verder met de reis ‘Van Kana naar Kana’. We begonnen in Kana op een bruiloft en reisden van daar naar de tempel in Jeruzalem. Jezus spreekt daar vervolgens met Nicodemus, en is (met zijn leerlingen) dopend actief in Judea, net als Johannes. Dat wordt bekend en Jezus besluit om naar Galilea (terug) te gaan. Maar: via Samaria! We lezen nu Johannes 4: 1-42. Een wat lange lezing, maar de ontmoeting tussen Jezus en de vrouw uit Samaria, en wat die uitwerkt, is de moeite van het lezen en overdenken meer dan waard. Voorganger ds. M.H. Vastenhout. Welkom in de dienst!

‘Ten derden dage opgewekt’!
Wat is geloven eigenlijk? Geloven is Jezus leren kennen, Hem steeds beter leren kennen, Hem vertrouwen, met Hem leven.
Dikke woorden. Moeilijke woorden. Want: is het de moeite waard om in Hem te geloven? Heb je er wat aan? Heb je wat aan Jezus?
Goeie vragen! Gelukkig zijn wij niet degenen die dat hoeven te bedenken. Als christenen geloven we dat Hij voor ons is opgestaan. Zo wil Hij ons van onze zonden bevrijden. Zo wil Hij ons een nieuw lichaam beloven. Zo wil Hij ons leven vernieuwen. Dit geldt ook voor jou.
Zondagavond in de Grote Kerk bespreken we dit centrale onderdeel van de verkondiging van het evangelie in verbondenheid met de Kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen.
In deze dienst gaat ds. G.J. Mink ons voor.