Bij de morgendienst

Bij de morgendienst
Zondag 5 juni vieren we het Pinksterfeest. Op de 50e Paasdag vieren we de uitstorting van de Heilige Geest, Gods persoonlijke aanwezigheid in en onder ons, die ons kracht geeft en toerust op weg naar Gods nieuwe wereld. Tijdens de morgendienst in de Grote Kerk zoomen we in op een prachtig beeld dat Pasen en Pinksteren verbindt, namelijk dat van de ‘eerstelingen’, de eerste opbrengst van de oogst. In 1 Korinthe 15 wordt het toegepast op Christus, terwijl het in Romeinen 8 vers 23 verbonden wordt met de Geest. We lezen verzen uit Deuteronomium 16, Handelingen 2 en Romeinen 8. Welkom in de dienst!

Zonde tegen de Heilige Geest
‘Enthousiasme’. Dit is een woord dat bij het Pinksterfeest past. Letterlijk betekent het: ‘in God zijn’. Daar brengt de Heilige Geest ons of heeft Hij ons al gebracht. Hiermee zijn we blij.
Hierover zijn we enthousiast. Daarom is er alle reden uitbundig Pinksterfeest te vieren. We gaan de Heilige Geest aanbidden!
Nu kan er tegelijk wel sprake zijn van een zorgpunt. Jezus spreekt over het kunnen begaan van de ‘zonde tegen de Heilige Geest’. Dat is letterlijk ‘doodzonde’. Als je die zonde begaat of hebt begaan, is er geen vergeving mogelijk. Dat is beangstigend. Want stel je voor…
Daarom gaan we zondagavond het hier óók over hebben.
Moeilijke punten gaan we als volwassen christenen natuurlijk niet uit de weg. We bespreken een en ander naar aanleiding van een klein gedeelte van de Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel: Wij geloven ‘in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt’. Hierbij lezen we Mattheüs 12: 22-37. De dienst wordt gehouden in de Maranatha Kerk.
Allen gezegende diensten gewenst.