25+ Jongerenkring

Woensdag 15 maart aanstaande zal de 25+kring weer bij elkaar komen. Om 20.00 uur starten we met een studie over de Psalmen. Hartelijk welkom bij Edgar en Marit, Baanhoek 489a. Ook hartelijk welkom als je voor de eerste keer wilt komen!

Contact: pjt.vanwijk@outlook.com