25+ Kring

25+ Kring
Ook deze kring gaat beginnen: woensdag 9 oktober om 20.00 uur in het Dienstgebouw.
Ook hier gaan we ons buigen over de geschiedenis en vooral ook het geloof van de
belangrijkste profeet: Elia. “Mijn God is Here”. Je bent welkom.