Bij de diensten wijken 1 en 2

Bij de morgendienst
Zondagmorgen 18 december zal in de Grote Kerk de vierde profetie aangaande de Dienaar van de HEER centraal staan (Jesaja 52: 13 t/m 53: 12). Het is een heel beroemd gedeelte dat in het Nieuwe Testament ook een belangrijke rol speelt. Het gaat over de betekenis van het werk van de Dienaar in wie de Kerk haar Heer en Heiland Jezus Christus heeft herkend. Hij is tot het allerdiepste vernederd en vervolgens tot het allerhoogste verheven. We worden uitgenodigd te komen tot Hem en te zien op Hem, die afzichtelijk was, maar die ons heil bewerkte, die onze zonden op zich nam en door wiens striemen ons genezing geschonken is. Een mooie inleiding op de laatste adventsweek die al resoneert in het hart met het zingen van enkele mooie adventsliederen. Voorganger is ds. G.J. Mink.

Bij de avonddienst
Zondagavond 18 december  is er om 18.00 uur weer een Revivaldienst in de Maranatha Kerk, maar wel anders dan normaal! Vlak voor Kerst zingen we met de band All4One de liederen die jongeren eerder hebben ingestuurd. We lezen een aantal gedeelten uit de Bijbel rond het thema ‘Hoezo vrede op aarde?.’ Maar vooral gaan we samen zingen. Het lijkt me geweldig als we in deze dienst naast de jongeren van de gemeente ook (hun) ouders en ouderen (dus 25+!) kunnen ontmoeten. Voorganger is ds. M.H. Vastenhout. Welkom in de dienst!