35 jaar Wilma van de Biesebos

Onder deze benaming belegt de sectie vorming en toerusting van de Gereformeerde kerk in Sliedrecht op donderdag 24 mei a.s. een avond met Wilma van de Biesebos. Zij zal u meenemen naar Israël waar zij 35 jaar met hart en ziel heeft mogen werken. Haar ervaringen zal zij delen d.m.v. foto’s, film, muziek en indrukwekkende levensverhalen van Holocaust-overlevenden. Ook zal het werk in de Graftuin aan de orde komen. Het belooft een mooie sfeervolle avond te worden en er is gelegenheid om vragen aan haar te stellen. De avond wordt gehouden in de Gereformeerde kerk (Middeldiepstraat/Oranjestraat) en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie/thee. Aan de bezoekers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het werk van de Stichting ELAH (Holocaustoverlevenden in Israël). Ook u bent hartelijk uitgenodigd voor deze