50 dagen project ‘wachten op de Heilige Geest’

Sinds Pasen zijn we iedere dinsdagavond met een grote zeer gevarieerde groep uit de gemeente bij elkaar gekomen in het kader van het 50 dagen project ‘wachten op de Heilige Geest’. Alle deelnemers gebruiken de scheurkalender van het Evangelisch Werkverband als dagboekje en eens per week komen we bij elkaar voor een moment van bijbellezen, bezinning, zingen en gebed. Het zijn tot nu toe mooie opbouwende avonden geweest. Rode draad in al het praten, luisteren, zingen en bidden is het verlangen naar de werking van de Heilige Geest van God in ons leven.

De twee laatste avonden vinden plaats op respectievelijk 23 en 30 mei, van 19.30 tot 20.30 uur in het Dienstgebouw van de Grote Kerk. Van harte welkom, ook als u een paar keer niet geweest bent, of als u voor het eerst een kijkje zou willen nemen. Voor meer informatie: Peter van Wijk, pjt.vanwijk@outlook.com, T. 06-51332390