500 jaar Reformatie

Op zaterdagavond 28 oktober 2017 D.V. houden we de jaarlijkse Reformatieherdenking in samenwerking met de Beth-El en Ebenhaëzer gemeente. De samenkomst begint om 19:15 uur in de Grote Kerk en staat in het teken van 500 jaar Reformatie. De kinderen van het Kinderprojectkoor ‘500 jaar Reformatie’ zingen de door hen geoefende liederen. Het projectkoor is samengesteld uit Kinder- en 10’erkoor Mattánja, kinderen van de Johannes Calvijnschool en andere kinderen die hebben meegeoefend. De meditaties worden verzorgd door Ds. C.P de Boer (CGK) en Ds. L.W. den Boer (PKN). De opbrengst van de collecte is bestemd voor de Spaans Evangelische Zending. Jong en oud zijn van harte welkom!