Aangepaste kerkdienst

Aangepaste kerkdienst voor mensen met een verstandelijke beperking
Op D.V. zondag 6 november is er een aangepaste kerkdienst in de Maranatha Kerk.
De voorganger is ds. Alexander Veerman. Medewerking wordt verleend door gospelkoor Shine o.l.v. Bastiaan van der Pijl. Het orgel wordt bespeeld door Jaco v.d. Graaf.
De dienst begint om 14.30 uur, vanaf 14.15 uur is er samenzang. Iedereen is van harte welkom in deze dienst!