Aangepaste kerkdienst

Aangepaste kerkdienst voor mensen met een verstandelijke beperking

Op D.V. zondag 11 december is er weer een aangepaste kerkdienst in de Maranatha Kerk. De voorganger is ds. G. van Dijk. Medewerking wordt verleend door gospelkoor ‘We Believe’ o.l.v. Laura Dol. Het orgel wordt bespeeld door Jaco van de Graaf. De dienst begint om 14.30 uur, vanaf 14.15 uur is er samenzang. In deze dienst is iedereen welkom!