Aangepaste Kerkdienst

Deze zondag is er weer de periodieke kerkdienst voor anders begaafden.

De voorganger is ds. A. van der Zwan Christelijk  Gereformeerd predikant te Sliedrecht.
Medewerking wordt verleend door kinderkoor Mattanja uit Sliedrecht
Aan het orgel: Jaco van de Graaf.

Vanaf 14:15 uur is er samenzang. Komt u ook?