Aangepaste kerkdienst

Aangepaste kerkdienst
voor mensen met een verstandelijke beperking

Op D.V. zondag 11 juni  is er weer een aangepaste kerkdienst in de Maranatha Kerk.
De voorganger is Ad den Besten en muzikale medewerking wordt verleend door gospelkoor Chananja uit Wijngaarden o.l.v. Carine Schutte. Het orgel wordt bespeeld door Jaco van de Graaf. De dienst begint om 14.30 uur, vanaf 14.15 uur is er samenzang. Iedereen is van harte welkom in deze dienst!