Aannemingsavond wijken 1 en 2

De belijdeniscatechese is voor onze beide wijken geleid door Ds. Tanghé.
De aannemingsavond is gepland op maandag 7 april om 20.00 uur in het Dienstgebouw. Zestien nieuwe lidmaten komen bijeen met tien leden van de twee wijkkerkenraden.
Prachtig dat deze groep in het midden van de gemeente belijdenis van het geloof wil afleggen. Een voorbereiding op Palmzondag 13 april wanneer in de morgendienst in de Grote Kerk de gezamenlijke belijdenisdienst wordt gevierd.
Zestien nieuwe lidmaten komen bijeen met tien leden van de twee wijkkerkenraden voor de aannemingsavond.
Ds. Tanghé  kijkt terug op een fijn seizoen met grote betrokkenheid en trouw van de deelnemers. Mag hij  u en jou om voorbede vragen voor deze zusters en broeders?
Palmzondag,  de grootse intocht van Jezus. Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. Hem zij alle lof en eer. Soli Deo Gloria.