Afscheid groep 8 kindernevendienst

Zondagmorgen nemen in de morgendienst in de Grote Kerk maar liefst 18 kinderen afscheid van de kindernevendienst. Na de zomervakantie begint er voor hen een nieuwe fase in hun leven. Namens alle medewerkers willen we deze kinderen bedanken voor hun meedenken en enthousiasme tijdens de afgelopen jaren waarin zij deelnamen aan de kindernevendienst.
We wensen ze Gods zegen en liefde op hun weg. U en jij bent allen van harte welkom tijdens deze dienst. Er wordt gebruik gemaakt van een gedrukte liturgie.
Aan deze dienst wordt medewerking verleend door het kinderkoor “Wereldwijs”.
Het thema van de preek is: “Wat kan een 12-jarige leren van een 12-jarige Jezus?” naar aanleiding van Lucas 2: 41-52, waar ons wordt verteld over de drie dagen durende vermissing van de Here Jezus. Bidden we om een gezegende dienst?
Na afloop bent u uitgenodigd om met elkaar koffie te drinken in het Dienstgebouw of buiten als het mooi weer is.