Afscheidsreceptie ds. Groen

Zoals eerder bericht neemt ds. Groen op 1 december in de avonddienst in de Maranathakerk
afscheid van de Hervormde Gemeente Sliedrecht.
Uiteraard zijn gemeenteleden en andere belangstellenden hartelijk uitgenodigd
deze dienst bij te wonen.
Daarnaast geven wij de gelegenheid op een wat informelere manier afscheid te
nemen van ds. Groen. Daartoe bieden we hem een receptie aan die gehouden
zal worden op zaterdag 30 november van 14.00 tot 17.00 uur in de grote zaal van
de Maranathakerk.
Ook daar bent u hartelijk welkom. Als blijk van waardering voor het werk dat ds. Groen
in onze gemeente gedurende de afgelopen tien jaar heeft verricht willen we hem
namens u een cadeau aanbieden. Wat dat wordt hangt ook van uw bijdrage af
die u kunt storten op het nummer NL 74 RABO 03593313 43    
op naam van P. Mudde Wijkkerkenraad Wijk 2.
Van harte aanbevolen!

Namens Wijkgemeente 2,
Ad de Waard, assessor