Algemene Kerkenraad

Belangrijke gespreksonderwerpen voor de vergadering van de Algemene Kerkenraad op donderdag 23 november om 19.45 uur in het Dienstgebouw zijn de meerjarenbegroting en de fondswerving voor de bouw van het Huis van de Kerk.