Algemene Kerkenraad

Op donderdag 23 maart vergadert de algemene kerkenraad, waarin alle vier wijken van onze Hervormde Gemeente participeren, om 19.45 uur in het Dienstgebouw.
Voor het eerst zal dan ook onze nieuwe predikant, ds. Sam Verheij, aanwezig zijn. Op deze plaats heten we hem van harte welkom.