Algemene Kerkenraad Huis van de Kerk

Vorige week heeft u bij het Kerkblad en op de website een brochure ontvangen over het Huis van de Kerk. Via deze brochure hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de kerkelijke gebouwen. In de brochure worden vier scenario’s geschetst en het is
aan u om aan te geven welk scenario uw voorkeur heeft.
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft of op bepaalde onderdelen een toelichting wenst. We zijn als commissie bereikbaar via de e-mail: hvdk@hervormdsliedrecht.nl.
Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek. Hiervoor bent u van harte welkom tijdens  twee inloopmomenten:
Dinsdag 22 februari van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur in de Maranatha Kerk;

U hoeft zich hiervoor niet aan te melden en als commissie staan we u graag te woord!
De geldende coronamaatregelen zullen in acht worden genomen.
Regiecommissie Huis van de Kerk