ALPHA

De Alpha cursus start woensdag 21 september in de oude Groen van Prinstererschool.
Wij verwachten nog meer deelnemers, kokers, gastvrouwen en vooral bidders. Tijdens
de avonden die gegeven worden, komt er namelijk ook een gebedsgroep bij elkaar, omĀ  openheid en een geestelijke doorbraak bij deelnemers te vragen. Natuurlijk zijn we blij
als u dit thuis doet, maar ook gezamenlijk geeft dit zo veel vreugde. Opgeven bij Frans Willemsen, 0184-41 55 06 of via de mail: f.m.willemsen@solconmail.nl.
Het Alpha team