Alphacursus

Dinsdag 3 oktober start de jaarlijkse Alphacursus.
We bidden met elkaar om de zegen over het getuigenis dat hier gegeven wordt over
onze Heer. Moge de Here harten aanraken en levens veranderen. Op de eerste avond
mag ds. G.J. MinkĀ  de inleiding houden. Belangstellenden kunnen zich nog melden bij
de organisator van deze cursus,
Frans Willemsen, 0184-41 55 06.