Ambtsdragersverkiezingen wijk 3 en 4

In de vergadering van wijkkerkenraad 3 van donderdagavond 12 oktober werden de volgende dubbeltallen opgesteld (in alfabetische volgorde) voor de volgende vacatures:

  1. Vacature ouderling R. Meerkerk:

–  W. van Noppen, Oranjestraat 12, 3361 HR

–  R.J. Paauwe, Pergolesilaan 25, 3363 KC

  1. Vacature ouderling A. Ruis:

–  P. Groeneveld, Rondo 125, 3363 LB

–  A.C. Vastenhout, Bonkelaarplein 51, 3363 EL

  1. Vacature ouderling J.W. Westland:

–  J.C. Aantjes, Burg. Ypeystraat 5, 3361 HC

–  J.B.M. Karens, Cort v.d. Lindenlaan 16, 3362 CC

  1. Vacature diaken G. Bakker:

–  T.L. Honkoop, P. Rijsdijkstraat 50, 3361 HX

–  R. Kornet, Oranjestraat 20, 3361 HR;

  1. Vacature diaken M. Boers:

–  T.J. de Jong, Joh. Kraaijeveldstraat 8, 3361 VL

–  M.J.C. Maasland, Rembrandtlaan 40, 3362 AH

  1. Vacature diaken D.A. Verloop:

–  T. Baggerman, Goeman Borgesiusweg 21, 3362 CR

–  J.F.H. Versteeg, Prof. Snelliusweg 2, 3362 SN

Voor de verkiezing van ambtsdragers zijn door de kerkenraad van wijk 4 na kennisneming van de ingebrachte aanbevelingen de volgende dubbeltallen gesteld:

In de vacature ouderling 1:

– T.C.C. den Braanker, Elzenhof 174

– M. de Waard, Prins Hendrikstraat 36

In de vacature ouderling 2:

– C.E. Sels, Weresteijn 52

– A.J.A. Versteeg, Molendijk 133

In de vacature ouderling 3:

– E.W. Schippers, Boog 22

– A. Zwartbol, Boog 26

In de vacature jeugdouderling:

– R. Vreeken, Weresteijn 154

– L.J. Westland, Molendijk 35

In de vacature ouderling voor het ouderenpastoraat:

– M.J. Elderson, Jac. P. Thijssesingel 14

– J. de Kock, Karekietstraat 34

In de vacature ouderling kerkrentmeester:

– P. Alblas, Havenstraat 32

– M. Visser, Noordkil 110, Papendrecht

In de vacature diaken:

– J.P.J. de Groot, Rietzangerstraat 18

– H.J. van Trooijen, Groenenweer 33

De kerkenraad heeft besloten om de vacature van ouderling A. Huisman als tweede scriba niet in te vullen, en zijn huidige taken op een andere wijze in te vullen. De ambtsdragers-verkiezingen zullen worden gehouden in een gezamenlijke vergadering van lidmaten van de wijken 3 en 4 op D.V. donderdagavond 2 november in de Grote Kerk. De kerkdeuren sluiten voor deze besloten vergadering om 20.00 uur precies, dus zorg dat u op tijd bent. Wij bevelen de broeders die op dubbeltal gesteld zijn aan in uw voorbede. De kerkenraad heeft in haar vergadering een broeder uit wijk 3 benoemd in de vacature van scriba van de Algemene Kerkenraad. Deze broeder zal op korte termijn aangeven of hij zijn benoeming aanvaardt.