Avonddienst op biddag voor gewas en arbeid

Traditioneel wordt wel gesproken over Biddag voor gewas en arbeid. Deze keer wil ik het accent leggen bij dat laatste, onze arbeid. En vooral willen we stilstaan bij de combinatiedruk die velen van ons ervaren. Dat je alle ballen in de lucht moet houden: betaald werk, vrijwilligerswerk, school, zorg, familie- en gezinsleven, het ontwikkelen van jezelf. Niet omdat ik denk dat er in de kerk, of vanuit de Schrift, makkelijke antwoorden te geven zijn. Was het maar zo eenvoudig. Maar wel omdat we geloven dat Jezus Christus Heer is over ons leven. Over heel ons leven. En dat Hij niet alleen Heer en Koning is, maar ook de Heiland, de Heelmaker, die dingen die niet goed gingen, herstellen kan. Hij voorziet ons van nieuw perspectief. In de lezingen uit Prediker 2 en Matteüs 6 vinden we een aantal gedachten die het overwegen waard zijn. Hopelijk lukt het u en jou om het leven zo te ‘managen’ dat je er op een doordeweekse dag tóch om 19.30 uur kunt zijn in de Maranatha Kerk. Weet je welkom!