Avondmaalsviering in Overslydrecht

Viering Heilig Avondmaal Overslydrecht

Op D.V. vrijdagavond 31 januari zal tijdens de weeksluiting in Huize Overslydrecht

het Heilig Avondmaal worden gevierd. Wie de voorganger is, is op het moment

dat dit bericht wordt opgemaakt nog niet bekend. De aanvang is zoals altijd ook

nu om 18.30 uur.

Ook allen die om welke reden dan ook niet aan de viering tijdens de kerkdiensten

kunnen deelnemen worden van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Voor hen die van vervoer afhankelijk zijn wordt dit geregeld. Indien u hiervan gebruik

wilt maken, neemt dan contact op met diaken M. van Wijk, telefoon 420868, en

hij zorgt ervoor dat u wordt opgehaald.

Tijdens deze viering zal een collecte gehouden worden, die bestemd is voor Stichting
de Hoop in Dordrecht. Met name identiteit-gebonden programma’s en de pastorale
programma’s worden niet vergoed door de zorgverzekeraars. Deze onderdelen
zijn wel essentieel voor het herstel van de cliƫnten. Daarom willen we de collecte
speciaal voor dit doel bestemmen.

Meer hierover leest u in het Kerkblad van volgende week. Mogen we de collecte
van harte bij u aanbevelen?

Wij wensen u een gezegende viering toe.

Namens de diaconie,

J.P. Kraaijeveld en M. van Wijk