Avondmaalsviering Overslydrecht

Vrijdagavond 28 januari om 18.30 uur zal voor en met bewoners van
Overslydrecht en de aanleunwoningen een avondmaalsviering worden gehouden, bestemd voor leden van alle vier wijken.
We zien er naar uit elkaar te ontmoeten, maar bovenal de Heer zelf te ontvangen in
de tekenen van brood en beker. Moge de Heer ons zegenen.