Begin jongerenkring

Op donderdag 3 oktober komt de jongerenkring voor het eerst bijeen.
Ds. Van der Veen ziet ernaar uit om de jongeren, die in de afgelopen jaren in het openbaar
belijdenis van het geloof hebben afgelegd, te ontmoeten.
Wij lezen samen het boekje van John Stott, “Radicaal Discipelschap”. Het is de bedoeling
dat jullie dit boekje zelf aanschaffen.
Discipelschap is een thema dat vandaag veel aandacht krijgt: hoe kan ik nu heel
concreet de Heere Jezus volgen in mijn leven? Hoe doe ik dat?
Welke keuzes moet ik dan maken?
Willen jullie de eerste twee korte hoofdstukjes “Christen of Discipel” en
“Aanpassen of radicaal anders?” (blz. 11 tm. 22) al vast doorlezen.
Ds. Van der VeenIk zal zorgen voor een korte samenvatting en voor gespreksvragen.
We beginnen om 20.00 uur in het Dienstgebouw. Jullie zijn hartelijk welkom.