Belijdeniscatechese wijk 1

Inmiddels hebben zich al zes jongeren aangemeld voor de belijdeniskring.
Dat is zeer verheugend en anderen worden hartelijk uitgenodigd dit goede voorbeeld
te volgen. Meld je aan, per e-mail of telefoon, en doe mee bij ds. Tanghé.
We komen 30 September om 19.30 uur voor het eerst bij elkaar in de pastorie aan de
Adriaan Volkersingel.
Kom en zie, zeg ik met een verwijzing naar de meditatie op de voorkant van het
kerkblad van 20 september! Goed voorbeeld doet goed volgen!