Belijdeniscatechese Wijk 2

De eerste avond is geweest. We waren direct al een groep. Heel bijzonder.
De volgende avond is 14 oktober 20.00 uur in het Dienstgebouw.
Aan de hand van de Geloofsbelijdenis komen wij aan het woord: ik gelóóf.
Wat is dat precies?
Als je er spijt van had dat je niet gegaan bent: je kunt nog gerust aanschuiven. De andere leden zullen je verwelkomen.