Belijdeniscatechese wijken 1 en 2

Ten slotte meldt ds. G.J. Mink  dat vrijdag 22 februari om 20.00 uur de belijdeniskring zijn serie gesprekken voortzet. Omdat het thema is: ‘Wij geloven één heilige, algemene en apostolische Kerk’ hebben we een ouderling, een diaken en een ouderling-kerkrentmeester te gast. We bereiden ons allen voor door de ‘Gaventest’ te doen; zo wordt het duidelijk met welke gaven de Heilige Geest ons gezegend heeft om die ten dienste van de Kerk in te zetten.