Belijdeniscatechisatie wijken 1 en 2

Vrijdag 22 maart komen we samen, niet in de Maranathakerk maar in het Dienstgebouw bij de Grote Kerk. Dit in verband met het gezamenlijk concert van onze organisten en het afscheid van Arjan Versluis. Om deze reden begint de catechisatie om 20.30 uur. Het onderwerp is deze keer: het Heilig Avondmaal.