Belijdeniscatechisatie wijken 1 en 2

Woensdag 21 oktober om 20.00 uur komt de belijdenisgroep waarin we de kernpunten van het christelijke geloof met elkaar bespreken, weer samen in de Maranatha Kerk.
We gaan het dan hebben over: ‘Wij geloven in Jezus Christus, Gods Eniggeboren Zoon.’ Hierbij nemen we ons uitgangspunt in het begin van het evangelie volgens Johannes (1: 1-18).