Belijdeniscatechisatie wijken 1 en 2

Woensdag 24 maart om 20.00 uur is er weer een bijeenkomst in het kader van
de belijdeniscatechisatie. Deze zal digitaal worden gehouden.