Belijdeniscatechisatie wijken 1 en 2

Na de kerststop pakken we de draad van de gesprekken in het kader van de belijdeniscatechisatie weer op. Woensdag 18 januari om 20.00 uur hopen we elkaar weer te ontmoeten in de Maranatha Kerk. Dan spreken we met elkaar over wat het betekent om belijdenis te doen en welke voorwaarden hieraan zijn verbonden. Ook zullen we spreken over de gaven van de Geest die christenen gekregen hebben om in te zetten tot welzijn van allen.
Bidt u mee voor een gezegende bijeenkomst?