Belijdeniscatechisatie wijken 1 en 2

Woensdag 15 februari om 20.00 uur hopen we in de Maranatha Kerk onze gesprekken ter voorbereiding van de openbare geloofsbelijdenis voor te zetten. We gaan het dan hebben over het bijbelgebruik. Iedereen is weer van harte welkom.