Belijdeniscatechisatie wijken 1 en 2

We komen zo langzamerhand aan de afronding van onze serie gesprekken ter voorbereiding van de openbare belijdenis van het geloof toe. Op de zondag voor Pasen zullen twee van de catechisanten ook gedoopt worden. Dit geeft het onderwerp van gesprek op donderdag 16 maart om 20.00 uur in de Maranatha Kerk een bijzondere lading. We gaan het dan hebben over de instelling en de betekenis van de Heilige Doop.
Als kinderen gedoopt worden, bidden we als gemeente altijd dat deze dopelingen eens zullen komen tot belijdenis van de naam. Voor de tien al wel als kind gedoopten is de belijdenis be-aming van hun doop. Hiermee is het gebed van de gemeente verhoord. Verhoring vindt dus soms pas jaren na het gebed plaats. Maar wat is het mooi om het zo te mogen beleven.
We hopen op een inspirerend gesprek. Bidt u mee voor dit twaalftal ‘discipelen van de Here Jezus’? (GJM)