Belijdeniscatechisatie wijken 1 en 2

We ronden onze serie gesprekken ter voorbereiding van de openbare belijdenis van het geloof af. Op woensdag 22 maart om 20.00 uur in de Maranatha Kerk is er een bijzondere bijeenkomst. Dan is ook een deputatie van de kerkenraad aanwezig om met elkaar te spreken over de inhoud van het geloof. Ook zal dan informatie over pastoraat, diaconaat en kerkrentmeesterlijk beheer gegeven worden. We hopen op een informatieve, opbouwende en zegenrijke bijeenkomst.